Om oss

I 1847 gikk håndverkere sammen om å danne foreningen i Arendal, og ble en av de første i landet. Formålet med foreningen var at den skulle styrke det faglige og sosiale samholdet, og sørge for at arbeidet holdt et høyt nivå.

Dette er fortsatt vår viktigste funksjon i samfunnet

Vi tilbyr alle medlemmene et møtested for likesinnede innenfor handverk og industri i form av en uformell møteplass. Her møter man folk i alle aldre som møtes for å dele erfaringer, finne partnere og utvide nettverket.

Foreningen idag:

AHIF er i dag en regional håndverkerforening med base i Arendal. Foreningen har for tiden 102 bedriftsmedlemmer og 38 enkeltmedlemmer. Flesteparten av medlemsbedriftene har tilhold i Arendal, men også i Froland, Vegårshei, Tvedestrand og Risør

Foreningen har i en årrekke gjennomført den historiske seremonien ved den årlige fag- og svennebrevutdelingen. AHIF var med å etablere Arendal Næringsforening i 2005 og vi har derfor fast styremedlemskap her.

AHIF er ikke en arbeidsgiverforening, og er dermed ikke tilsluttet NHO, men er en ideell sammenslutning for faglig utvikling og sosialt samvær.

Samarbeidspartner av mester
-og lærling ordningen

Kort historikk

Foreningen ble stiftet som en reaksjon på at myndighetene opphevet de gamle laugs-privilegiene i 1839.


Dette førte til et totalt frislipp av rett til å drive næringsvirksomhet også som håndverker.


Fordelen med den nye loven var at gamle familiære privilegier ble opphevet. Ulempen var at det ikke var mulig å holde kontroll med den faglige standarden over arbeidet som ble utført.

Med dyp sorg minnes vi vår kjære styreleder, Tellef T. Christensen, og hans samboer Lone Engbråten. Deres plutselige bortgang den 29. januar 2024 har etterlatt et stort tomrom.

Våre tanker går til deres familie og venner i denne vanskelige tiden.

Arendal Kulturhus - 16.02.23
Fag og svennebrevutdelingen 16 februar i Arendal Kulturhus
Årsmøte - 25.03.23
Glimt fra Årsmøtet i AHIF 25 mars. Minikonsert med bandet BRIS,som har øvingslokaler i kjelleren i huset vårt, etter møtet og festmåltid.
Temakveld - 20.04.23
"Tradisjonshåndverk som egen nisje"
Vi besøkte Frolands bedriften Bøylestad Moen As
Bygårds dugnad - 11.05.23
Årlige dugnaden på foreningens bygård.
Nasjonaldagen - 17.05.23
17.mai kafe og borgertog.
Glimt fra sommerfesten - 16.06.23
Arendals uka - 14.08.23
Arrangementer i regi av mesterbrev og oss. Debatter og hyggesamlinger for håndverkere.
Informasjonsmøte rundt Morrow - 19.10.23
Vi hadde besøk av Næringssjef i Arendal Kommune, Kåre Andersen og HR-sjef i Morrow, Elisabeth Meidel.
Torskemiddag - 17.11.23
Det ble sang og historier rundt bordet. Vi fikk blant annet høre om far, Ingvald født i 1869 og sønn Ingolf, født i 1929, henholdsvis skredder og tømrermester. Ingolf har vært med i foreningen i snart 50 år og med sine 94 satt midt iblant oss! Far og sønn representerer rundt 150 års håndverker liv!
Previous slide
Next slide

Møt styret!