Over 100 lokale håndverksbedrifter.

Fin din neste håndverker:

Search

Trevare og innredning

Hisøy Trevare as

Kontakt: Rune Tveit
Adresse: Myrudveien 18, 4817 His
Telefon: 370 10 944
Mail: htre@online.no
Nettside:

Knut Rose Jensen

Kontakt: Knut Rose jensen
Adresse: Messelveien 324, 4820 Froland
Telefon: 91 13 02 74
Mail: knutrosejensen@gmail.com
Nettside:

Henriksen Snekkeri AS

Kontakt: Ivar Grødal og Andreas Møretrø
Adresse: Hans Thornes Vei 20, 4846 Arendal
Telefon: 92 20 23 68
Mail: ivar@henriksen-snekkeri.no
Nettside: www.henriksen-snekkeri.no

Vegårshei Trappeverksted AS

Kontakt: Halvor Bjorkjendal
Adresse: Molandsveien 37, 4985 Vegårshei
Telefon: 90 63 05 02
Mail: halvor.bjorkjendal@trapperingen.no
Nettside: www.trapperingen.no

Otto Eliassen AS

Kontakt: Frode Henriksen
Adresse: Boks 990, Birkenlund, 4859 Arendal
Telefon: 92 42 79 22
Mail: frode.henriksen@me.com
Nettside:

Knut Guttormsgaard

Snekkermester
Telefon nr: 93 44 73 95
Æresmedlem / Pensjonist