Bli medlem

Med å bli medlem av AHIF blir du ikke bare medlem av en forening, men Arendals største fagmiljø for håndverkere i over 30 forskjellige fagfelt.

Medlemsfordeler

Medeier i vår flotte bygård i Bendiksklev 10 i Arendal sentrum.

Deltagelse i et fellesskap med andre håndverksbedrifter på møtekvelder og på festarrangementer.

Blir med å få profilert bedriften på vår hjemmeside som er rettet mot potensielle kunder. Foreningens medlemsbedrifter skal bli mer synlig på sosiale medier og på nettet generelt.

Kan bruke vår logo i markedsføringen som et kvalitetsmerke.

Foreningen har fast styreplass i Arendal Næringsforening og vi får dermed innvirkning på hva de jobber med.

Innmeldingsskjema

Vi tar kontakt med alle som sender inn.


Ofte stilte spørsmål

Ja hvis du innehar en ledende stilling i en håndverksbedrift kan du bli såkalt enkeltmedlem og betaler en mindre årsavgift. Eller du er pensjonert håndverker.

Faste arrangementer er: Svenne og fagbrevutdeling i Kulturhuset sammen med fylket i februar.  Årsmøte med festmåltid i mars. Dugnad på gården før festdagene i mai. 17 mai kafe og deltagelse i borgertog på ettermiddagen samme dag. Sommertur/fest i juni. arrangementer sammen med mesterbrev under Arendalsuka i august. Torskemiddag i november. Mellom disse faste arrangementene har vi temakvelder og bedriftsbesøk o.l. alt etter som ideer og aktivitet blant medlemmer tilsier det.

Nei, vi er en frivillig forening for sosialt og faglig samhold.

Nei du kan godt støtte miljøet med ditt medlemskap uten selv å være så aktiv. Du velger selv hva du vil delta på av årets aktiviteter. 

Ja det gjør vi. Kanskje mest gjennom Næringsforeningen.